Pracodawcy współpracujący z CiS


Centrum Integracji Społecznej stale współpracuje z lokalnymi pracodawcami, którzy, dla uczestników CIS, organizują przyuczenie do pracy w zawodzie w miejscu pracy.
 
Dzięki takiej formie uczestnicy CIS poznają kolejne miejsca pracy, uzyskują nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe. Pracodawcy z kolei, którzy nie ponoszą z tego tytułu odpłatności, mogą przygotować wybrane osoby do własnych potrzeb i oczekiwań oraz do wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto mają możliwość dokładnej obserwacji rekomendowanych osób w środowisku zawodowym - ewentualnych kandydatów do pracy- sprawdzenia ich potencjału, kwalifikacji, kompetencji, umiejętności i cech osobowościowych oraz wyboru najlepszych spośród nich.
 

Zasady realizacji tej formy wsparcia określa dwustronna umowa zawarta pomiędzy Centrum Integracji Społecznej a Pracodawcą, poprzedzona negocjacjami.

Zobacz listę pracodawców współpracujących z Centrum Integracji Społecznej »